Reklamacje

 

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać

w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną.

Adres:

 

CDRL S. A.
Kwiatowa 2
Pianowo
64-000 Kościan

 

lub mailowo na adres: [email protected]

 

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy skorzystania z naszego formularza lub umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe) wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

 

 W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

 

 Jeżeli towar ma wadę, klient może:

 

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

 

 Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

 

  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

 

 Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

 

 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres tj., CDRL S. A., ul. Kwiatowa 2, Pianowo, 64-000 Kościan. W przypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywamy my. W związku z tym proszę skorzystać z opcji darmowego zwrotu za pośrednictwem DPD https://www.return-my-parcel.com/DPD-PL/CDRL lub InPost https://szybkiezwroty.pl/CDRL i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie. Można reklamację odesłać również na własny koszt. Należna kwota zostanie zwrócona.

 

 Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi.

 

 

Pliki do pobrania:

 

    Formularz reklamacji